Kontakt oss

Advokatene Jensen & Bilstad
Postadresse: Nytorget 5
Besøksadresse: Nytorget 5

4370 Egersund

Telefon: 51 49 22 55
Telefaks: 51 49 24 40

e-post: sej@advokatene-egersund.no

"Vær oppmerksom på at bruk av e-post har mange svakheter som gjør at fortrolige opplysninger kan komme på avveie. Send derfor ikke sensitive eller fortrolige opplysninger på e-post"