Eiendommer

Du kan kontakte oss på tlf. 51 49 22 55 eller 936 60 001 (FRANK WETTELAND)


TIL SELGER:

Vi i FAST EIENDOMSMEGLING AS har en stor markedsandel i omsetning av brukte boliger for Egersundsområdet.
Vi har også betydelig andel av attraktive fritidseiendommer i distriktet.

Dersom du vurderer å selge boligen, ta gjerne kontakt for tilbud og gratis rådgivning vedrørende eventuelt salg av boligen.

TIL KJØPER:

Ved å kjøpe bolig gjennom vårt FAST EIENDOMSMEGLING AS er du som kjøper sikret at dine rettigheter i henhold til lover og forskrifter er sikret på en betryggende måte.

Lov om eiendomsmegling pålegger megleren å gi betydelige opplysninger før handelen inngås. Blant annet skal du få opplyst hvilke heftelser som gjelder, betydelige opplysninger om bygningen, tomtestørrelse og forhold til endelige offentlige planer.
Brukte boliger selges som de er. Det betyr at de også overdras med de feil og svakheter som foreligger. Dog er selger pliktig til å opplyse om alle forhold som han kjenner til, som for eksempel feil vedrørende drenering, lekkasjer, fuktighet, rettigheter, plikter m.m.

Du som kjøper har en aktsomhetsplikt til å undersøke eiendommen så grundig som nødvendig, og det kan ofte anbefales å ta med en bygningskyndig på visning. Dette gjelder særlig dersom det ikke er tilstandsrapport over eiendommen. Bruk god tid.
Gå grundig gjennom boligen før du legger inn bud. Studer nøye all salgsinformasjon om eiendommen. Feil som du visste om eller måtte vite om, kan du ikke kreve prisavslag / erstatning for.
I tillegg til kjøpesummen må kjøper betale tinglysningsomkostninger som utgjør ca. 2,5 % av kjøpesummen.

Før bud legges inn, er det hensiktsmessig at du har forhørt deg om finansiering slik at budet kan inngis uten finansieringsforbehold.
Våre eiendommer er i tillegg til her på våre websider, også utstilt ved inngangspartiet i første etasje.

Du kan kontakte oss på tlf. 51 49 22 55 eller 936 60 001 (FRANK WETTELAND)

Ta gjerne kontakt for rådgivning vedrørende budgivningen.

Klikk på vår logo rett ovenfor for å komme direkte til våre eiendommer for salg!

Frank Wetteland