ADVOKATER

 Svein Erling Jensen

Advokat med eget firma fra 1991 d.d.
Svein Erling Jensen har vært medlem av kommunestyret i Eigersund kommune, havnestyret og varamedlem til formannskapet.
Videre er han i dag leder av Idrettsrådet i Eigersund kommune.

Driver alminnelig praksis, med hovedvekt på: Familie, arv og skifterett, landbruksrett, kontraktsrett, fast eiendomsrettsforhold, erstatningsrett, strafferett, eiendomsmegling og virksomhetsoverdragelse.

Mobil: 95 79 72 27

Sigvart Bilstad

Advokat med eget firma fra 01.01.08
Sigvart Bilstad har i en årrekke vært politisk engasjert, og har bl.a. vært organisatorisk/politisk rådgiver. I tillegg har han vært varaordfører samt medlem av kommunestyret, formannskapet og miljøutvalget i Eigersund kommune.Arbeidsområder:

Varierte arbeidsområder innen blant annet barneverns/familie, arv- og skifterett, strafferett, forsikring og fast eiendoms rettsforhold.

Mobil: 91 80 37 20
Johnny Helleren

Advokatfullmektig
Johnny Helleren startet som advokatfullmektig ved vårt kontor i 2018. Han har tidligere jobbet i Utlendingsdirektoratet og kriminalomsorgen ved henholdsvis Åna fengsel og Stavanger fengsel.

Johnny bistår klienter innenfor de fleste rettsområder, med særlig vekt på strafferett, utlendingsrett, familierett og arbeidsrett.

Mobil: 93 87 66 16
 Marion Jensen

Advokatsekretær/Medhjelper Oppgjør fast eiendom

Arbeidsområder:
Sentralbord og generelle sekretæroppgaver.

Utarbeidelse av omkostningsoppgaver, saksutdrag, juridisk utdrag og ankeutdrag.
Økonomi, lønn og bilagsarbeid.

Mobil: 95 74 46 51


Malin Borge
Sekretær

Arbeidsområder:
Sentralbord og generelle sekretæroppgaver.

Tlf: 51 49 22 55

Mobil.: 93 40 67 05


ANDRE FIRMA TILKNYTTET VÅRT KONTOR
 Ove Klausen

Daglig leder
Dalane kreditt- og tomteutvikling AS (DKT).

Arbeidsområder: Bistår med byggesøknader, seksjoneringer og delingssøknader.

Driver også egen inkassovirksomhet.

Tlf: 51 49 53 24

Mobil: 91 31 21 61

Frank Wetteland

Eiendomsmegler

Se under fanen Eiendommer for mer informasjon!

Mobil: 93 66 00 01