ADVOKATER

Svein Erling Jensen

Advokat med eget firma fra 1991 d.d.


Svein Erling Jensen har vært medlem av kommunestyret i Eigersund kommune, havnestyret og varamedlem til formannskapet.

Videre er han i dag leder av Idrettsrådet i Eigersund kommune.

Driver alminnelig praksis, med hovedvekt på: Familie, arv og skifterett, landbruksrett, kontraktsrett, fast eiendomsrettsforhold, erstatningsrett, strafferett, eiendomsmegling og virksomhetsoverdragelse.

Mobil: 957 97 227

Sigvart Bilstad

Advokat med eget firma fra 01.01.08


Sigvart Bilstad har i en årrekke vært politisk engasjert, og har bl.a. vært organisatorisk/politisk rådgiver. I tillegg har han vært varaordfører samt medlem av kommunestyret, formannskapet og miljøutvalget i Eigersund kommune.


Arbeidsområder:

Varierte arbeidsområder innen blant annet barneverns/familie, arv- og skifterett, strafferett, forsikring og fast eiendoms rettsforhold.

Mobil: 918 03 720


Tom Grøsfjell 

Advokatfullmektig


Tom Grøsfjell ble ansatt som advokatfullmektig fra 01.01.20.

Mobil: 938 57 114

Marion Jensen

Advokatsekretær/Medhjelper Oppgjør fast eiendom

Advokatsekretær/Medhjelper Oppgjør fast eiendom

Arbeidsområder:
Sentralbord og generelle sekretæroppgaver.

Utarbeidelse av omkostningsoppgaver, saksutdrag, juridisk utdrag og ankeutdrag.
Økonomi, lønn og bilagsarbeid.

Mobil: 957 44 651FIRMA TILKNYTTET VÅRT KONTOR

Rune Andersen

Autorisert Finansiell rådgiver

SparebankenVest

Arbeidsområder: Formidler lån på vegne av SparebankenVest.

Tlf: 51 49 22 55

Mobil: 947 86 654

Eiendomsmegler

Se under fanen Eiendomsmegling for mer informasjon!

Mobil: 936 60 001